Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Điểm thưởng ACB Rewards trị giá tới 15% x Tổng IP

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng doanh nghiệp mua sản phẩm bảo hiểm Sun Life VN qua Ngân hàng ACB

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

01.04.2024 - 30.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Hàng ngàn Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP)(*) (triệu đồng):

STT  Tổng số Hợp Đồng/ Khách hàng / đợt khuyến mại  Giải thưởng 
(Điểm thưởng ACB Rewards) 
2  ≤  Hợp Đồng  ≤  5   10% x Tổng IP (*) của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố 
> 5 Hợp Đồng  15% x Tổng IP (*) của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố 

 

*IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm). 

Khách hàng được tự động đăng ký tài khoản điểm ACB Rewards khi có phát sinh điểm thưởng. 

Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng: 01 điểm = 10 VNĐ 

Quà tặng tối đa cho mỗi khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

THỜI GIAN TỔNG KẾT KẾT QUẢ VÀ TRAO QUÀ

Đợt Thời gian phát hành hợp đồng/đợt Ngày bắt đầu tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/04/2024 – 30/04/2024 5/6/2024 30/06/2024
2 02/05/2024 – 31/05/2024 5/7/2024 31/07/2024
3 01/06/2024 – 30/06/2024 5/8/2024 31/08/2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác. Chương trình không áp dụng đối với khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN – Vững Vàng. 

- Hợp Đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”). 

- Hợp Đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và  

- Tại thời điểm ACB trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. 

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại này sẽ được cộng dồn với nhau. 

- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng. 

- ACB chuyển quà tặng (điểm thưởng ACB Rewards) trực tiếp vào tài khoản ACB Rewards của khách hàng trên ứng dụng ACB ONE

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 54 54 86 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh PGD của ACB