Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tổng quan về ACB

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài 49 tỉnh thành trong số 63 tỉnh thành trong cả nước và có hơn 13.000 nhân viên, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.

ACB

Xem thêm

Thông điệp, tầm nhìn và sứ mệnh của ACB

Thông điệp từ Chủ tịch

Chỉ đạo việc đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về việc áp dụng công nghệ vào công việc và quy trình. Việc số hóa quy trình không phải việc riêng của đơn vị chuyên môn mà là việc của tất cả, ngay từ các đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
Xem chi tiết
ACBACB
ACB

Tầm nhìn

Phát triển bền vững với tinh thần chuyển đổi để nâng cao khả năng cạnh tranh.
ACB

Sứ mệnh

Đem lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất, tăng trưởng tổng thu nhập ở mức cao, và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 20%/năm trở lên.

ACB hoạt động dựa trên năm nền tảng giá trị cốt lõi

01.

Chính trực

Chúng tôi đề cao sự trung thực, xử lý vấn đề một cách thẳng thắn và minh bạch, không khoan nhượng với sự không trung thực.

02.

Cẩn trọng

Chúng tôi đề cao sự tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ, và cân nhắc các mặt rủi ro và hiệu quả mang lại trong mọi hoạt động.

03.

Cách tân

Chúng tôi luôn học hỏi, thay đổi để thích ứng với điều kiện hoạt động, và đổi mới để phát triển.

04.

Hài hòa

Chúng tôi tôn trọng lợi ích các bên hữu quan trong quá trình phục vụ, đối tác, và thực hiện nghĩa vụ doanh nghiệp.

05.

Hiệu quả

Chúng tôi hành động là để đem lại kết quả tốt hơn, có giá trị hơn, hoặc sử dụng tiết kiệm thời gian, công sức và các nguồn lực khác.
ACB

Cơ cấu quản trị ngân hàng

Hiện nay, Ban lãnh đạo ACB gồm 9 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có hai thành viên điều hành), 3 thành viên Ban kiểm soát, 9 thành viên Ban điều hành và 1 Kế toán trưởng.
Đọc thêm

Quy mô ngân hàng

Tính đến cuối năm 2022, ACB có 90 chi nhánh và 294 phòng giao dịch, tổng cộng 384 đơn vị, hiện diện trên 49 tỉnh thành trong số 63 tỉnh thành cả nước. Các chi nhánh và phòng giao dịch của ACB được phân bổ chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhân viên

Chi nhánh

Phòng giao dịch

ATM & CRM

Tỉnh thành

Thông cáo báo chí

ACB

ACB: QUÝ 1/2024, TÍN DỤNG TĂNG 3,8%, CAO GẤP BA LẦN BÌNH QUÂN NGÀNH

(TP.HCM) – Với Báo cáo Tài chính Quý 1/2024 vừa được công bố, ACB vẫn tiếp tục là ngân hàng thuộc tốp đầu nhóm Ngân hàng tư nhân, có mức tăng trưởng quy mô vượt xa bình quân toàn ngành trong bối cảnh nhiều thách thức.
ACB

ACB CÂN BẰNG GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, GIỮ VỊ THẾ TỐP BA NGÂN HÀNG TƯ NHÂN VỀ THỊ PHẦN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

(Tp. HCM) – Sáng nay, ngày 04.04.2024, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã họp thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 22.000 tỷ đồng.
ACB

ACB TIÊN PHONG HOÀN THÀNH KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ

(TP.HCM) – Ngày 8.12.2023, PwC đã đánh giá và công nhận ACB tuân thủ đầy đủ các quy định tại Basel III đối với Quản lý rủi ro Lãi suất trên sổ ngân hàng (QLRRLSTSNH) và Basel II đối với Quản lý rủi ro thị trường (QLRRTT).