Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung
Sống Chất

Bảo Hiểm Bổ Sung - Sống Chất

Tự do lựa chọn
ĐA DẠNG và TÙY CHỌN với 5 Kế hoạch bảo hiểm cho từng nhu cầu riêng về Điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản.
Dịch vụ đẳng cấp:
Hỗ trợ chi phí điều trị nội trú đến 3 TỶ ĐỒNG, bảo vệ toàn cầu* và bảo lãnh viện phí với mạng lưới các cơ sở y tế uy tín. (*) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi chọn Kế hoạch bảo hiểm Trăng
San sẻ yêu thương
CHUYỂN GIAO hạn mức chưa sử dụng giữa các Thành viên gia đình để TỐI ƯU quỹ chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân, tổng hạn mức đến 21 tỷ đồng (**) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú của Kế hoạch bảo hiểm Trăng cho gia đình 7 thành viên

Tóm tắt quyền lợi

Tự do lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu với nhiều lựa chọn đa dạng

Đơn vị: đồng

Kế hoạch bảo hiểm

Nước Đất Mây Sao Trăng

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Việt Nam

Việt Nam

Châu Á

Toàn cầu (trừ Mỹ)

Toàn cầu

 

Số tiền bảo hiểm

Kế hoạch bảo hiểm

Nước Đất Mây Sao Trăng

Quyền lợi
Điều trị nội trú
(mặc định)

100 triệu

200 triệu

500 triệu

1 tỷ

3 tỷ

Quyền lợi
Điều trị ngoại trú
(tùy chọn)

5 triệu

10 triệu

20 triệu

40 triệu

120 triệu

Quyền lợi
Điều trị nha khoa
(tùy chọn)

2 triệu

4 triệu

10 triệu

15 triệu

30 triệu

Quyền lợi
Chăm sóc thai sản
(tùy chọn)

15 triệu

25 triệu

35 triệu

50 triệu

120 triệu

 

Chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình theo cách khác biệt nhất

Quyền lợi san sẻ yêu thương
(tùy chọn)

Tối ưu hóa quỹ chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 70 tuổi

Đối với Quyền lợi chăm sóc thai sản, Người được bảo hiểm là nữ từ 18 tuổi - 45 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm*

Phí bảo hiểm: Được tính theo tuổi Người được bảo hiểm tại thời điểm phát hành Sản phẩm bổ sung này và sau đó được điều chỉnh theo tuổi tại các Ngày kỷ niệm năm hợp đồng**

(*) Sản phẩm bổ sung này được xem xét gia hạn tại mỗi Ngày kỷ niệm năm hợp đồng cho đến khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực Sản phẩm bổ sung này; hoặc Người được bảo hiểm không còn đáp ứng các điều kiện về tuổi được bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bổ sung này; hoặc Sun Life Việt Nam ngưng cung cấp Sản phẩm bổ sung hoặc (các) Kế hoạch bảo hiểm.

(**) Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi Phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ sung này. Sun Life Việt Nam sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm ít nhất 3 tháng trước khi việc thay đổi này có hiệu lực và Phí bảo hiểm mới sẽ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng kế tiếp.

Lưu ý

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Khuyến mãi

ACB
SỐNG AN KHANG - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi lên đến 10% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên khi Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2024
01/07/2024 - 30/09/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG AN KHANG - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi lên đến 15% x Tổng IP (*) từ Khách hàng Doanh nghiệp tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2024
01/07/2024 - 30/09/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG AN KHANG - Dành cho Khách hàng cá nhân
Ưu đãi lên đến 20% x Tổng IP (*) khi Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2024
01/07/2024 - 30/09/2024

Đọc thêm

Thông tin cần thiết

0