Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sản Phẩm Bảo Hiểm
Liên Kết Đơn Vị
SUN – Sống Sáng

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư thông minh để sẵn sàng tận hưởng cuộc sống

Quyền lợi

 • 5 quỹ đầu tư khác biệt và đẳng cấp giúp tối ưu dòng tiền
 • Bảo vệ lên đến 290 lần phí bảo hiểm cơ bản năm
 • Đặc biệt đặc quyền cho Khách hàng Sức Khoẻ Vàng
 • 3 khoản thưởng hấp dẫn, nhận thưởng dễ dàng

Tính năng

 • Rút tiền mọi lúc theo nhu cầu tài chính
 • Linh hoạt đóng phí từ Năm hợp đồng thứ 5 theo khả năng tài chính
 • Linh hoạt thay đổi Số tiền bảo hiểm từ Năm hợp đồng thứ 3 khi nhu cầu bảo vệ thay đổi
 • Chủ động đầu tư thêm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào

Điều kiện

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
 • Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 85 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: đến 85 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng 5
 • Kế hoạch đóng phí: đóng phí định kỳ năm, nửa năm hoặc quý.

Lưu ý: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị SUN – Sống Sáng được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Thông tin cần thiết

0

Tham khảo giá đơn vị các Quỹ