Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung -
Hỗ trợ viện phí

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện: Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị, Sun Life sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện. Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 120 ngày/năm hợp đồng và 1000 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

(*) Quyền lợi được chi trả khi khách hàng nằm viện từ 3 ngày trở lên / đợt điều trị.

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt: Nếu KH phải nằm viện điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt, Sun Life sẽ thanh toán 200% Số tiền bảo hiểm sức khỏe cho mỗi Ngày điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. Số ngày chi trả tối đa là 45 ngày/năm hợp đồng và 400 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: Trong trường hợp khách hàng phải phẫu thuật để điều trị bệnh, Sun Life sẽ thanh toán 500% Số tiền bảo hiểm cho một lần phẫu thuật. Số tiền chi trả tối đa cho quyền lợi này là 05 lần/năm hợp đồng và 50 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 70 tuổi

Đối với Quyền lợi chăm sóc thai sản, Người được bảo hiểm là nữ từ 18 tuổi - 45 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm*

Phí bảo hiểm: Được tính theo tuổi Người được bảo hiểm tại thời điểm phát hành Sản phẩm bổ sung này và sau đó được điều chỉnh theo tuổi tại các Ngày kỷ niệm năm hợp đồng**

(*) Sản phẩm bổ sung này được xem xét gia hạn tại mỗi Ngày kỷ niệm năm hợp đồng cho đến khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực Sản phẩm bổ sung này; hoặc Người được bảo hiểm không còn đáp ứng các điều kiện về tuổi được bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bổ sung này; hoặc Sun Life Việt Nam ngưng cung cấp Sản phẩm bổ sung hoặc (các) Kế hoạch bảo hiểm.

(**) Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi Phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ sung này. Sun Life Việt Nam sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm ít nhất 3 tháng trước khi việc thay đổi này có hiệu lực và Phí bảo hiểm mới sẽ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng kế tiếp.

Lưu ý

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Khuyến mãi

ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng Ưu tiên
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 25% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 10%, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm

Những tài liệu bạn nên tham khảo

0