Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung -
Tử Kỳ

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi tử vong: Nếu Người được bảo hiểm chẳng may tử vong trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo hiểm cho khách hàng.

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Nếu Người được bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi và trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho Khách hàng.

 

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi đến 59 tuổi

Số tiền bảo hiểm:

  • Tối thiểu: 50 triệu đồng
  • Tối đa: 500% số tiền bảo hiểm sản phẩm chính

Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý 

Khuyến mãi

ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng Ưu tiên
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 25% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 10%, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm