Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung -
Hỗ trợ đóng phí

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm chẳng may tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của Khách hàng STBH cho đến hết thời giạn bảo hiểm của sản phẩm này.

Nếu NĐBH chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay Khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm 

Lưu ý

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ đóng phí được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Những tài liệu bạn nên tham khảo

0

Khuyến mãi

ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng Ưu tiên
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 25% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 10%, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm