Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung -
Hỗ trợ đóng phí

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm chẳng may tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của Khách hàng STBH cho đến hết thời giạn bảo hiểm của sản phẩm này.

Nếu NĐBH chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay Khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm 

Những tài liệu bạn nên tham khảo

0

Khuyến mãi

ACB
Sống Năng Động - Dành cho Khách hàng Cá nhân
Ưu đãi hoàn phí lên đến 15% x Tổng IP, khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2023
30/06/2023 - 30/09/2023

Đọc thêm
ACB
Sống Năng Động - Dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng
Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá tới 15% x Tổng IP, , khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2023
30/06/2023 - 30/09/2023

Đọc thêm
ACB
Sống Năng Động - Dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp
Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá tới 15% x Tổng IP, khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2023
30/06/2023 - 30/09/2023

Đọc thêm