Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em.

Bảo hiểm thêm cho các biến chứng tiểu đường

Tổng quyền lợi lên đến 150% Số Tiền Bảo Hiểm

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn bảo hiểm: 75 tuổi

Thòi hạn bảo hiểm: 5 năm - 20 năm

Lưu ý

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Bệnh hiệm nghèo toàn diện được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Những tài liệu bạn nên tham khảo

0

Khuyến mãi

ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng Ưu tiên
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 25% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 10%, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
01/04/2024 - 30/06/2024

Đọc thêm