Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sản Phẩm Bảo Hiểm
Liên Kết Chung
SUN – Sống Mới

Giải pháp bảo hiểm với quyền lợi bảo vệ tiên phong, tích lũy hấp dẫn mang đến những trải nghiệm khác biệt cho cuộc sống

Quyền lợi

 • Nhận thêm đến 1 tỷ đồng ngay khi chẩn đoán mắc 1 trong các bệnh hiểm nghèo
 • Nhận thêm đến 25% số tiền bảo hiểm khi có người phụ thuộc, trường hợp rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn để gia tăng bảo vệ gia đình 3 thế hệ 
 • Tích lũy hiệu quả với lãi suất cam kết và các khoản thưởng hấp dẫn lên đến 320% phí bảo hiểm cơ bản năm và 15% giá trị tài khoản

Tính năng

 • Bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên đến 180 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm 
 • Rút tiền hoàn toàn miễn phí, bất kỳ lúc nào, linh hoạt đóng phí, đầu tư thêm, thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu
 • Đặc quyền rút tiền định kỳ tự động cho mục tiêu hưu trí, hoàn toàn miễn phí kể từ 60 tuổi và từ Năm hợp đồng thứ 10
 • (*)  Chi tiết áp dụng theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm

Điều kiện

 • Tuổi tham gia hợp đồng: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: Bằng 100 trừ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, Khách hàng có thể đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4
 • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý

Lưu ý: Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung SUN – Sống Mới được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

 

Thông tin cần thiết

0