Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Bổ Sung -
Sống An

Các quyền lợi ưu việt của sản phẩm

Chi trả lên đến 100% STBH mỗi Năm hợp đồng cho các Chấn thương, Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn.(*)

(*) Quyền lợi Chấn thương do Tai nạn không vượt quá 200% số tiền bảo hiểm trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Chi trả 100% STBH khi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Chấn thương nghiêm trọng do tai nạn.

Chi trả từ 100% đến 300% STBH khi Tử vong do Tai nạn.

Bảo hiểm cho cả trẻ em và người lớn lên đến 70 tuổi.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 6 tháng tuổi - 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: tối đa đến tuổi 70 của Người được bảo hiểm

Tham gia kèm với sản phẩm chính 

Những tài liệu bạn nên tham khảo

0

Khuyến mãi

ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng Ưu tiên
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 25% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 10% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm
ACB
SỐNG LẠC QUAN - Dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Ưu đãi quy đổi thành Điểm thưởng ACB Rewards lên đến 15% x Tổng IP, khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 02/2024
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm