Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

SỐNG AN KHANG - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng

Ưu đãi lên đến 10% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên khi Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm SUN - Vững Vàng của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03/2024
  • Trang chủ
  • /
    Ưu đãi
  • /SỐNG AN KHANG - Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN - Vững Vàng

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Quà tặng trị giá tới 10% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên quy thành điểm thưởng ACB Rewards

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân 

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

01.07.2024 - 30.09.2024

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

'Quà tặng lên đến 10% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên (triệu đồng) của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố:

STT  Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên (X) (Triệu đồng) tính trên mỗi Khách hàng theo chương trình khuyến mại  Giải thưởng 
(Điểm thưởng ACB Rewards)
1 35 ≤ X < 75  5% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố 
2 75 ≤ X < 150  8% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố 
3 X ≥ 150  10% x Tổng phí bảo hiểm thực tế thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên của mỗi khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành Điểm thưởng ACB Rewards theo Tỷ lệ quy đổi đã công bố 

- Khách hàng được tự động đăng ký tài khoản điểm ACB Rewards khi có phát sinh điểm thưởng. 

- Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng: 01 điểm = 01 VNĐ 

- Quà tặng tối đa cho mỗi khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng quy thành điểm thưởng ACB Rewards.

THỜI GIAN TỔNG KẾT KẾT QUẢ VÀ TRAO QUÀ

Đợt Thời gian phát hành hợp đồng/đợt Ngày bắt đầu tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/07/2024 – 31/07/2024 05/09/2024 30/09/2024
2 01/08/2024 – 31/08/2024 05/10/2024 31/10/2024
3 01/09/2024 – 30/09/2024 05/11/2024 30/11/2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác. 

- Hợp Đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”). 

- Hợp Đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và  

- Tại thời điểm ACB trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. 

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại này sẽ được cộng dồn với nhau. 

- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng. 

- Trong mọi trường hợp quà tặng chỉ được trao thưởng bằng hình thức quy đổi thành điểm thưởng ACB Rewards. ACB chuyển quà tặng (điểm thưởng ACB Rewards) trực tiếp vào tài khoản ACB Rewards của khách hàng trên ứng dụng ACB ONE. 

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 54 54 86 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh PGD của ACB