Gợi ý tìm kiếm

ACB

CAD xuất khẩu

Dịch vụ-30/08/2023
Gửi bộ chứng từ CAD của Doanh nghiệp đến ngân hàng nước ngoài và nhận tiền thanh toán
ACB

Nhờ thu nhập khẩu

Dịch vụ-03/08/2023
Nhận bộ chứng từ từ nước ngoài, thông báo và thực hiện thanh toán theo chỉ thị
ACB

Nhờ thu xuất khẩu

Dịch vụ-03/08/2023
Gửi bộ chứng từ nhờ thu của Doanh nghiệp đến ngân hàng thu hộ đổi lấy thanh toán/ chấp nhận thanh toán
ACB

Tín dụng thư (L/C) nhập khẩu

Dịch vụ-19/02/2024
Bảo lãnh phát hành L/C và thanh toán cho nước ngoài khi nhận được bộ chứng từ giao hàng hợp lệ
ACB

Tín dụng thư (L/C) xuất khẩu

Dịch vụ-30/08/2023
Thông báo L/C cho khách hàng, kiểm tra và gửi bộ chứng từ, theo dõi và nhận tiền thanh toán
ACB

UPAS L/C (L/C trả chậm thanh toán trả ngay)

Dịch vụ-19/02/2024
Khách hàng được trả chậm cho ACB - Đối tác nước ngoài nhận được thanh toán ngay
ACB

Thanh toán đa tệ

Dịch vụ-30/08/2023
Đa dạng các loại ngoại tệ, mức phí cạnh tranh
ACB

Chuyển tiền nhanh, ghi có trong ngày

Dịch vụ-30/08/2023
Đối tác có thể nhận được tiền ngay trong ngày chuyển tiền
ACB

Chuyển tiền đi bằng điện

Dịch vụ-30/08/2023
Thanh toán nhanh chóng và an toàn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới