Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Thanh toán đa tệ

Đa dạng các loại ngoại tệ, mức phí cạnh tranh

Quyền lợi

  • Nguồn ngoại tệ đa dạng
  • Tỷ giá cạnh tranh
  • Mức phí ưu đãi

Tính năng

  • Chứng từ đơn giản
  • Đa dạng loại ngoại tệ như: IDR, INR, HKD, KHR, MYR, TWD, AED, DKK, PHP, RUB, SEK, TRY, ZAR, NOK
  • Tỷ giá cạnh tranh 

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp cần chuyển tiền đi nước ngoài theo phương thức TTR bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75