Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Upas L/C (L/C trả chậm - thanh toán trước hạn)

Nhà nhập khẩu/Bên mua hàng được thanh toán trả chậm - Nhà xuất khẩu/Bên bán hàng được nhận thanh toán trước hạn

Đối tượng

- Các khách hàng doanh nghiệp là nhà nhập khẩu hoặc bên mua hàng trong nước có nhu cầu thanh toán tiền hàng hóa trả chậm bằng phương thức thư tín dụng (L/C).

Quyền lợi

- Nhà nhập khẩu/Bên mua hàng được thanh toán trả chậm. Nhà xuất khẩu/Bên bán hàng được nhận thanh toán trả ngay hoặc vào một ngày cụ thể trước ngày đáo hạn bộ chứng từ/hối phiếu.

- Giải pháp tối ưu và linh hoạt tài chính.

- Được tư vấn điều khoản rủi ro của L/C, các tập quán, thông lệ quốc tế.

- Được kiểm tra bộ chứng từ giao hàng hợp lệ.

- Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ nhập khẩu.

- Mức phí cạnh tranh.

Tính năng

- Thời hạn trả chậm linh hoạt.

- Ngân hàng đại lý của ACB sẽ thanh toán trả ngay hoặc thanh toán vào một ngày cụ thể trước ngày đáo hạn bộ chứng từ/hối phiếu cho Nhà xuất khẩu/Bên bán hàng.

Yêu cầu/ Điều kiện

- Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa hoặc mua hàng trong nước theo phương thức L/C.

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75