Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chuyển tiền đi bằng điện

Thanh toán nhanh chóng và an toàn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới

Quyền lợi

 • Được tư vấn miễn phí hồ sơ thanh toán
 • Linh hoạt lựa chọn kênh giao dịch
 • Nhận được bản thảo điện chỉ trong 30 phút
 • Được thông báo tin nhắn khi người bán nhận được tiền
 • Được hỗ trợ tải chính với chương trình tài trợ nhập khẩu

Tính năng

 • Thủ tục đơn giản
 • Tỷ giá cạnh tranh
 • Mức phí ưu đãi
 • Full No Deduct: người thụ hưởng nhận đúng số tiền chuyển.
 • One Deduct: biết trước chính xác số tiền người thụ hưởng sẽ nhận được. 

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Doanh nghiệp cần chuyển tiền đi nước ngoài bằng phương thức chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer - T/T)

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75