Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tín dụng thư xuất khẩu (L/C) xuất khẩu

Thông báo L/C cho khách hàng, kiểm tra và gửi bộ chứng từ, theo dõi và nhận tiền thanh toán

Quyền lợi

  • Được tư vấn điều khoản rủi ro của L/C, các tập quán, thông lệ quốc tế
  • Được tư vấn, hướng dẫn cách lập bộ chứng từ hợp lệ
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ nhập khẩu

Tính năng

  • Thông báo L/C nhanh chóng
  • Kiểm tra bộ chứng từ phù hợp theo L/C và thông lệ quốc tế
  • Tra soát tình trạng bộ chứng từ trực tuyến
  • Theo dõi thanh toán đúng hạn
Dịch vụ đi kèm

Tài trợ nhập khẩu

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức L/C

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75