Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Nhờ thu nhập khẩu

Nhận bộ chứng từ từ nước ngoài, thông báo và thực hiện thanh toán theo chỉ thị

Quyền lợi

  • Được tư vấn, kiểm tra bộ chứng từ
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ xuất khấu

Tính năng

  • Thủ tục đơn giản
  • Thông báo ngay khi nhận được bộ chứng từ
  • Giao chứng từ nhanh chóng
  • Thanh toán cho đối tác ngay khi giao chứng từ

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp nhập khẩu theo phương thức Nhờ thu

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75