Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

CAD xuất khẩu

Gửi bộ chứng từ CAD của Doanh nghiệp đến ngân hàng nước ngoài và nhận tiền thanh toán

Quyền lợi

  • Được tư vấn, kiểm tra bộ chứng từ
  • Được tư vấn ngân hàng thu hộ uy tín
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ xuất khấu

Tính năng

  • Thủ tục đơn giản
  • Gửi chứng từ đi nhanh chóng
  • Hỗ trợ theo dõi thanh toán
  • Tra soát tình trạng bộ chứng từ trực tuyến

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức CAD

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75