Gợi ý tìm kiếm

ACB

Vay ngắn hạn

ACB

Cho vay bổ sung vốn lưu động

Vay ngắn hạn-17/11/2023
Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay tối đa 12 tháng
ACB

Giải ngân online 247

Vay ngắn hạn-08/11/2023
Chủ động - Thuận tiện - Nhanh chóng
ACB

Thấu chi

Vay ngắn hạn-09/11/2023
Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh
ACB

Tài trợ hợp đồng thương mại trong nước

Vay ngắn hạn-30/08/2023
Đáp ứng nhu cầu vốn thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết
ACB

Tài trợ hợp đồng thi công xây lắp

Vay ngắn hạn-30/08/2023
Đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động xây lắp, Hợp đồng thi công xây lắp.
ACB

Tài trợ nhà phân phối/ Đại lý xe ô tô

Vay ngắn hạn-30/08/2023
Đáp ứng nhu cầu vốn thanh toán tiền mua xe ô tô cho các Hãng xe.