Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giải ngân online 247

Doanh nghiệp được chủ động giải ngân thông qua kênh trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch ACB

Quyền lợi

 • Chủ động giao dịch 24/7;
 • Giảm thủ tục vay;
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, chờ đợi tại quầy.

Tính năng

 • Không phải đến ngân hàng

Chủ động lập đề nghị và xác nhận giải ngân qua ACB Online

 • Nhận tiền trong vòng 3 phút

Lệnh giải ngân được thực hiện nhanh chóng, bên thụ hưởng nhận tiền trong vòng 3 phút.

 • Sản phẩm áp dụng

Cho vay bổ sung vốn lưu động theo hạn mức tín dụng;

 • Phương thức giải ngân

Chuyển khoản cho bên thụ hưởng trong/ngoài ACB;

 • Tài sản đảm bảo

Theo định hướng chính sách và hoạt động tín dụng tại ACB từng thời kỳ.

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Các doanh nghiệp tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phân khúc khách hàng SME và thỏa các điều kiện:

Đang có hạn mức tín dụng còn hiệu lực tại ACB;

Đã hoàn tất các điều kiện trước giải ngân với ACB;

Đang sử dụng sản phẩm giao dịch trực tuyến ACB Online với phương thức xác thực là chữ ký điện tử;

Đã ký (các) Thỏa thuận về việc giải ngân Online với ACB;

Mức cấp tín dụng thỏa tiêu chí được giải ngân Online trong từng thời kỳ.

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75