Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Cho vay bổ sung
vốn lưu động

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay tối đa 12 tháng

Quyền lợi

  • Chủ động giao dịch 24/7;
  • Giảm thủ tục vay;
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, chờ đợi tại quầy.
  • Phương thức giải ngân online 247 chi tiết tại đây.

Tính năng

  • Chỉ phải lập 01 hồ sơ cho nhiều khoản vay

Doanh nghiệp chỉ phải lập 01 hồ sơ cho nhiều khoản vay trong một chu kì kinh doanh (tối đa không quá 12 tháng) của mình.

  • Không giới hạn doanh số

Chỉ giới hạn dư nợ, không giới hạn doanh số. Tổng doanh số cho vay trong thời gian cho vay có thể lớn hơn hạn mức tín dụng nếu doanh nghiệp thường xuyên trả nợ.

  • Chủ động tài chính

Doanh nghiệp có thể chủ động được nguồn vốn vay khi đã được cấp hạn mức tín dụng.

Yêu cầu/ Điều kiện

Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn thường xuyên, tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75