Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Thấu chi

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Quyền lợi

  • Tiện ích:

Cho vay bổ sung vốn lưu động theo hạn mức

Thời hạn thấu chi 12 tháng.

  • Chủ động tài chính

Tính năng

  • Linh động

Cho phép khách hàng chi vượt số tiền thực có trên tài khoản tiền gửi VND

  • Tự động

Thu nợ gốc tự động ngay khi tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp có số dư có giảm áp lực trả lãi

  • Đơn giản

Cấp tín dụng dựa trên dòng tiền. Giảm thiểu chứng từ, thủ tục giải ngân từng lần - đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng, kịp thời

  • Phương thức thu nợ

Thu lãi: định kỳ ngày 15 hàng tháng

Thu vốn: Hệ thống tự động thu nợ vào cuối ngày làm việc nếu tài khoản tiền gửi than có số dư Có và TK hạn mức thấu chi có số dư Nợ.

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75