Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Thấu chi

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Nổi bật

- Khách hàng được chi tiêu vượt số dư thực tế trên tài khoản tiền gửi thanh toán VND

- Được hưởng thời hạn thấu chi tối đa lên đến 12 tháng.

- Đáp ứng nhu cầu vay vốn phát sinh đột xuất

- Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng: Khách hàng chỉ cần lập 01 bộ hồ sơ duy nhất cho nhiều lần rút vốn

- Khách hàng không phải làm thủ tục rút vốn cho các lần giải ngân

Đối tượng/doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đặc điểm

- Loại tiền thấu chi: VNĐ;

- Thời hạn thấu chi: Tối đa  12 tháng/ lần cấp hạn mức;

- Phương thức thực hiện thấu chi: Chuyển khoản thanh toán

Quy trình

  • Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của ACB

Liên hệ

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
  • Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247  - 1800 57 77 75