Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ hợp đồng thương mại trong nước

Đáp ứng nhu cầu vốn thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết

Quyền lợi

  • Tỷ lệ tài trợ tối đa: lên đến 70% giá trị hợp đồng.
  • Khách hàng được ACB cấp tín dụng khi xuất trình hợp đồng thương mại trong nước.

Tính năng

  • Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh từ Hợp đồng thương mại trong nước ACB tài trợ.

  • Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay linh hoạt theo thời hạn thực hiện Hợp đồng và dòng tiền trả nợ của khách hàng.

  • Loại tiền vay

VND

  • Thời hạn vay

Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng

Thời hạn từng lần giải ngân: không quá 06 tháng và phù hợp với chu kỳ kinh doanh của khách hàng.

  • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp là Bên bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75