Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ hợp đồng
thi công xây lắp

Đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động xây lắp, Hợp đồng thi công xây lắp.

Quyền lợi

  • Tỷ lệ tài trợ tối đa: lên đến 80% giá trị hợp đồng
  • Đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói: bao gồm bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo giai đoạn từ lúc dự thầu, thực hiện hợp, nghiệm thu.

Tính năng

  • Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh từ Hợp đồng thi công xây lắp ACB tài trợ.

  • Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay linh hoạt theo tiến độ thực hiện Hợp đồng thi công xây lắp.

Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng

Thời hạn vay từng lần giải ngân: phù hợp với thời gian thi công xây lắp và dòng tiền trả nợ của khách hàng, tối đa

không quá 12 tháng

  • Loại tiền vay

VND

  • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75