Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ nhà phân phối/ Đại lý xe ô tô

Đáp ứng nhu cầu vốn thanh toán tiền mua xe ô tô cho các Hãng xe.

Quyền lợi

 • Tỷ lệ tài trợ tối đa: lên đến 80% trị giá lô hàng xe
 • Tài sản bảo đảm: chính lô hàng xe
 • Danh mục xe ô tô ACB chấp nhận tài trợ đa dạng

Tính năng

 • Tài sản bảo đảm chính lô hàng xe

Nhà phân phối/ Đại lý có thể thế chấp tài sản là chính lô hàng xe sắp về

 • Được giải ngân trước khi nhận lô hàng xe

ACB cho vay để Nhà phân phối/ Đại lý xe thanh toán tiền cho hãng xe trước khi nhận lô hàng xe.

 • Thời hạn vay

Tối đa 12 tháng

 • Loại tiền vay

VND

 • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Đối tượng khách hàng: Nhà phân phối / Đại lý xe ô tô đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu vay vốn thanh toán tiền mua xe cho Hãng xe, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75