Gợi ý tìm kiếm

ACB

Vay trung dài hạn

ACB

Cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh

Bổ sung vốn hoạt động thường xuyên, đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
ACB

Cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua

Hỗ trợ nguồn vốn nhanh chống kịp thời giúp doanh nghiệp mua xe phụ vụ đi lại hay kinh doanh với Tài sản đảm bảo là chính xe mua
ACB

Cho vay đầu tư tài sản cố định/dự án

Thanh toán các chi phí đầu tư mới hoặc mở rộng để sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải
ACB

Cho vay tài trợ dự án đầu tư bất động sản

Đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng bất động sản để bán, cho thuê, cho thuê mua... của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản