Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Cho vay đầu tư
sản xuất kinh doanh

Bổ sung vốn hoạt động thường xuyên, đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nổi bật

- Phương thức trả nợ linh hoạt

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

- Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay phù hợp, giảm áp lực về tài chính.

Đối tượng/doanh nghiệp

  • Khách hàng là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ có tư cách pháp nhân

Đặc điểm

- Loại tiền vay: VND

- Quy mô khoản vay: tối đa 5 tỷ đồng

- Thời hạn vay: từ trên 12 tháng đến 60 tháng

- Phương thức cho vay: từng lần

Lợi ích/tiện ích

- Phương thức trả vốn gốc: Trả nợ gốc đều hoặc trả nợ gốc tăng dần.

- Thời gian ân hạn gốc: tối đa 06 tháng

Liên hệ

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
  • Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 - 1800 57 77 75