Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Cho vay đầu tư
sản xuất kinh doanh

Bổ sung vốn hoạt động thường xuyên, đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quyền lợi

 • Phương thức trả vốn gốc: Trả nợ gốc đều hoặc trả nợ gốc tăng dần.
 • Thời gian ân hạn gốc: tối đa 06 tháng

Tính năng

 • Phương thức trả nợ linh hoạt

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

 • Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay phù hợp, giảm áp lực về tài chính.

 • Loại tiền vay

VND

 • Quy mô khoản vay

Tối đa 5 tỷ đồng

 • Thời hạn vay

Từ trên 12 tháng đến 60 tháng

 • Phương thức cho vay

Từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Khách hàng là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ có tư cách pháp nhân

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75