Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Cho vay tài trợ dự án đầu tư bất động sản

Đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng bất động sản để bán, cho thuê, cho thuê mua... của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Nổi bật

Tài trợ trọn gói (chủ đầu tư và người mua) từ giai đoạn đầu thực hiện dự án đến giai đoạn hoàn thiện, phân phối sản phẩm đến người mua.

Tài sản bảo đảm đa dạng

Khách hàng có thể thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay

- Linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN

- Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động

Khách hàng được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với dự án đầu tư của doanh nghiệp

- Giảm áp lực về tài chính

+ Khách hàng được tài trợ lên đến 80% đối với dự án thực hiện.

+ Khách hàng có thể được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ

Đối tượng

Khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chủ đầu tư) để đầu tư xây dựng các dự án bất động sản

Đặc điểm

- Loại tiền cho vay: VND

- Thời gian cho vay: Thời hạn cho vay phù hợp với dòng tiền từ dự án.

- Thời gian ân hạn: Có thể ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo dòng tiền của dự án

- Phương thức cho vay: từng lần

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028.38 247 247 - 1800 57 77 75