Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua

Hỗ trợ nguồn vốn nhanh chống kịp thời giúp doanh nghiệp mua xe phục vụ đi lại hay kinh doanh với Tài sản đảm bảo là chính xe mua

Quyền lợi

  • Giảm áp lực về tài chính
  • Tài sản đảm bảo là chính xe mua
  • Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của DN

Tính năng

  • Được ứng nhu cầu vốn kịp thời

Phù hợp nhu cầu và nguồn trả nợ của doanh nghiệp

  • Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay trên 1 năm và không vượt quá thời hạn vay tối đa từng thời kỳ

  • Loại tiền vay

VND

  • Thời hạn vay

Từ trên 12 tháng đến 72 tháng

  • Phương thức cho vay

Từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

Khách hàng doanh nghiệp mua xe làm phương tiện đi lại/vận chuyển hàng hóa/kinh doanh giao nhận/vận tải/giao nhận hàng hóa

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75