Gợi ý tìm kiếm

ACB

Bảo lãnh trong nước

ACB

Bảo lãnh trong nước

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác trong nướ, giúp Quý khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh
ACB

Bảo lãnh tín chấp một phần

Khi phát hành CKBL, Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị CKBL, tỷ lệ ký quỹ từ 0%
ACB

Bảo lãnh trong nước

Quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh và tăng uy tín với các đối tác trong nước khi phát hành cam kết bảo lãnh tại ACB.
ACB

Bảo lãnh tín chấp một phần

Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị, tỷ lệ ký quỹ thấp khi phát hành Cam kết bảo lãnh tại ACB.
ACB

Bảo lãnh nhà thầu liên danh

Tăng uy tín và độ tin cậy của Liên danh nhà thầu trong quá trình thực hiện Hợp đồng với các đối tác trong nước khi được ACB phát hành cam kết bảo lãnh.
ACB

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Người mua nhà của Chủ đầu tư an tâm giao dịch khi ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ.
ACB

Bảo lãnh tiền ghi có trong tương lai

Quý khách hàng có thể phát hành Cam kết bảo lãnh với thời hạn hiệu lực là thời điểm chỉ định trong tương lai khi tài khoản của quý khách hàng tại ACB nhận được số tiền ghi có theo thỏa thuận tại Hợp đồng.
ACB

Bảo lãnh cho chủ đầu tư trong việc bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với người mua nhà