Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh tín chấp một phần

Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị, tỷ lệ ký quỹ thấp khi phát hành Cam kết bảo lãnh tại ACB.

Quyền lợi

  • Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

  • Mức ký quỹ thấp

Tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh, linh hoạt

  • Phí dịch vụ cạnh trạnh

Tham khảo biểu phí 

Tính năng

  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)
  • Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
  • Thời hạn: theo đề nghị của Quý khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
  • Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Các khách hàng doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) thỏa các tiêu chí để cấp mức bảo lãnh tín chấp một phần theo quy định của ACB

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75