Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh tiền ghi có trong tương lai

Quý khách hàng có thể phát hành Cam kết bảo lãnh với thời hạn hiệu lực là thời điểm chỉ định trong tương lai khi tài khoản của quý khách hàng tại ACB nhận được số tiền ghi có theo thỏa thuận tại Hợp đồng.

Quyền lợi

  • Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

  • Tiện lợi 

Có thể không cần tài sản bảo đảm tại thời điểm ACB phát hành cam kết bảo lãnh

  • Phí dịch vụ cạnh trạnh

Tính năng

  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối
  • Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
  • Thời hạn: theo đề nghị của Quý khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
  • Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật.

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất/Trung tâm dịch vụ khách hàng 247 để được tư vấn cụ thể.