Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh
nhà thầu liên doanh

Tăng uy tín và độ tin cậy của Liên danh nhà thầu trong quá trình thực hiện Hợp đồng với các đối tác trong nước khi được ACB phát hành cam kết bảo lãnh.

Quyền lợi

  • Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

  • Tăng độ tin cậy

Tăng khả năng được đối tác chấp thuận khi có ACB bảo lãnh

  • Phí dịch vụ cạnh trạnh

Tính năng

  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)
  • Thời hạn: theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
  • Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75