Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh cho chủ đầu tư trong việc bán,
cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Người mua nhà của Chủ đầu tư an tâm giao dịch khi ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ.

Quyền lợi

 • Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

 • Đáp ứng nhu cầu

Tăng độ tin cậy của Người mua nhà đối với chủ đầu tư

 • An tâm chủ đầu tư

Chủ đầu tư được hỗ trợ dịch vụ tài chính trọn gói để thực hiện dự án đầu tư

 • Phí dịch vụ cạnh trạnh

Tính năng

 • Loại tiền: VND
 • Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
 • Thời hạn: theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với thời hạn bàn giao nhà theo quy định của pháp luật
 • Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Chủ đầu tư dự án bất động sản thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật

Tài liệu khách hàng cần tham khả

0

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75