Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Gói giải pháp

Tối ưu giải pháp thanh toán cho Doanh nghiệp

ACB Không Phí

ACBACB

Gói giải pháp

ACB

ACB không phí

Doanh nghiệp giao dịch trên Online (ACB ONE BIZ- Web, App/ACB ONE PRO). Không phí Giao dịch - Không phí Thời gian - Không phí Nhân lực Kể từ ngày 02/03/2024, Khách hàng doanh nghiệp được MIỄN PHÍ TOÀN BỘ phí dịch vụ tài khoản khi thực hiện giao dịch trên các kênh Online của ACB.

ACB

AFDI Đón đầu tương lai

Cung cấp giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp FDI, đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp FDI

ACB

Tài trợ Nhà phân phối

Đáp ứng nhu cầu vốn cho nhà phân phối của các nhãn hàng lớn trên thị trường

ACB

Gói phí thanh toán quốc tế

Doanh nghiệp trả phí cho một doanh số giao dịch chuyển tiền theo phương thức T/T và hưởng các ưu đãi

ACB

Gói phí chuyển tiền quốc tế

Giải pháp tài chính hiệu quả dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

ACB

Gói dịch vụ chi lương

Doanh nghiệp có thể thực hiện trả lương cho nhân viên một cách nhanh chóng, an toàn với nhiều ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và nhân viên

Ưu đãi

ACB
Thẻ VISA doanh nghiệp, giải pháp chi tiêu hiệu quả
Từ ngày 01/11/2022(*), Bộ đôi thẻ ACB Visa Doanh nghiệp mang đến đặc quyền HOÀN TIỀN 1% cho mọi giao dịch chi tiêu: mua sắm trang thiết bị, công tác phí,… . Trợ thủ tài chính đắc lực hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý chi tiêu chuyên nghiệp. Nhẹ gánh cho mọi khoản chi tiêu hàng tháng của Doanh nghiệp.
01/01/2024 - 31/12/2024

Đọc thêm