Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Ưu đãi

  • Hoàn tiền 1% cho mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ ACB Visa Doanh nghiệp
  • Hoàn tối đa 1.000.000 VNĐ/tháng/thẻ, tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng/thẻ
  • Hoàn tối đa đối với thẻ tín dụng là: 10.000.000 VNĐ/doanh nghiệp/tháng
  • Hoàn tối đa đối với thẻ ghi nợ là: 10.000.000 VNĐ/doanh nghiệp/tháng
  • Số tiền hoàn tự động chuyển hàng tháng vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng
  • Miễn phí thường niên năm đầu khi mở mới thẻ ghi nợ/tín dụng ACB Visa Doanh nghiệp từ ngày 31/01/2023

Điều kiện

  • Áp dụng cho tất cả các thẻ hiện hữu và thẻ mở mới trong thời gian triển khai chương trình.

Đối tượng khách hàng

  • Tất cả các thẻ tín dụng Visa Corporate Credit và thẻ Ghi nợ Visa Business Debit còn hiệu lực do ACB phát hành

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75