Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ Nhà phân phối

Đáp ứng nhu cầu vốn cho nhà phân phối của các nhãn hàng lớn trên thị trường

Quyền lợi

  • Chương trình tài trợ dành cho đối tượng khách hàng là chuỗi các nhà phân phối và đại lý thông qua các hình thức tài trợ phong phú nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng đảm bảo khả năng thanh toán 

Tính năng

  • Các Nhà phân phối được ưu đãi lãi suất/Phí bảo lãnh so với khách hàng thông thường
  • Linh hoạt giải ngân, tự động thu nợ và lãi vay tính theo ngày
  • Các Nhà phân phối ổn định tài chính, an tâm về khả năng thanh toán tiền hàng.
  • Cung cấp tính năng tự động thanh toán hóa đơn, đơn giản, không giới hạn số lần thanh toán.
  • Các nhà cung cấp nhanh chóng nhận được tiền thanh toán từ phía Nhà phân phối, được ACB hỗ trợ quản lý các khoản phải thu một cách chuyên nghiệp
  • Phương thức đa dạng: Vay hạn mức tín dụng/ Cấp hạn mức thấu chi/ Bảo lãnh thanh toán
  • Tài sản bảo đảm đa dạng: Bất động sản, Tiền gửi có kỳ hạn, tín chấp ,...

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Đối tượng khách hàng:
  • Tổ chức/ Cá nhân tham gia chương trình “Hỗ trợ tài chính dành cho Nhà phân phối” do Công ty đối tác liên kết đang triển khai tại ACB

Cung cấp giải pháp quản lý dòng tiền