Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Gói phí thanh toán
quốc tế

Giới thiệu

Doanh nghiệp trả phí cho một doanh số giao dịch chuyển tiền theo phương thức T/T và hưởng các ưu đãi:

  • Không mất thêm phí chuyển tiền.
  • Không mất thêm điện phí.
  • Không giới hạn số lần giao dịch.

Đối với các giao dịch có doanh số chuyển tiền cộng dồn không vượt quá doanh số của gói đã đăng ký.

Có thể lựa chọn một hoặc kết hợp các gói sau

STT TÊN GÓI PHÍ USD HOẶC NGOẠI TỆ TƯƠNG ĐƯƠNG
1 PACK100

100.000

2 PACK200

200.000

3 PACK500

500.000

4 PACK1000

1.000.000

5 PACK2000

2.000.000

  PACK5000

5.000.000

 

Thời hạn của Gói phí: 03 tháng/ 06 tháng/ 12 tháng 

Tiện ích

Ưu đãi phí chuyển tiền và điện phí.

Chủ động lựa chọn gói với doanh số chuyển tiền phù hợp với nhu cầu.

Áp dụng cho cả kênh tại quầy và online.

Áp dụng cho nhiều loại tiền thanh toán.

Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình.