Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Dịch vụ tài chính

Đa dạng dịch vụ- đáp ứng mọi nhu cầu- mức phí ưu đãi

Dịch vụ thanh toán

ACBACB

Danh mục dịch vụ

ACB

Chuyển tiền quốc tế trên ACB ONE BIZ

Dễ dàng chuyển tiền ra nước ngoài dành riêng cho Khách hàng Doanh Nghiệp

ACB

Thanh toán hóa đơn

Hóa đơn thanh toán tiền điện, tiền nước, điện thoại,... của Khách hàng sẽ được nhà cung cấp ghi nhận và gạch nợ tự động một cách nhanh chóng

ACB

Nộp thuế nội địa điện tử trên ACB ONE BIZ (OTAX)

Doanh nghiệp có thể nộp tiền thuế Giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập,.. trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE BIZ

ACB

Nộp thuế nội địa và hải quan tại Quầy ACB

Doanh nghiệp có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay tại Quầy giao dịch ACB

ACB

Nộp thuế nội địa trên trang Tổng cục thuế (ETAX)

Doanh nghiệp có thể nộp tiền thuế GTGT, Thuế môn bài, thuế thu nhập,.. trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Cơ Quan Thuế khi có tài khoàn thanh toán của ACB

ACB

Nộp thuế hải quan trên trang Tổng Cục Hải Quan (HQ247)

Là dịch vụ Doanh nghiệp nộp tiền thuế XNK, lệ phí hồ sơ,.. trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Hải Quan

ACB

Dịch vụ thu hộ

Là dịch vụ cung cấp đến Doanh nghiệp có nhu cầu thu tiền từ Người thanh toán thông qua các kênh giao dịch thu hộ của ACB một cách nhanh chóng, chính xác.

ACB

Dịch vụ chi hộ

Là dịch vụ cung cấp đến Doanh nghiệp có nhu cầu trích tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp chi tiền đến người thụ hưởng chỉ định một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn

ACB

Giao dịch chữ ký điện tử

Là dịch vụ giao dịch qua kênh email kèm chứng từ giao dịch được ký chữ ký điện tử yêu cầu ACB sẽ thực hiện giao dịch cho Doanh nghiệp, thay vì Doanh nghiệp phải đến quầy để thực hiện như phương thức truyền thống.

Khác

ACB

Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung

Là dịch vụ cung cấp tính năng tập trung vốn hoặc phân bổ vốn giữa một tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ, giúp Doanh nghiệp tập trung vốn hoặc phân bổ vốn một cách hiệu quả và tự động hóa

ACB

Ủy nhiệm thanh toán

Là dịch vụ mà ACB thực hiện vai trò làm trung gian trong việc đảm bảo quyền lợi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các bên

ACB

Dịch vụ Bảo quản tài sản

Là dịch vụ ACB nhận bảo quản giấy tờ có giá/tài liệu cho Doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin