Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Ủy nhiệm thanh toán

Là dịch vụ mà ACB thực hiện vai trò làm trung gian trong việc đảm bảo quyền lợi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các bên
ACB

Mở tài khoản trực tuyến để trải nghiệm nhiều tiện ích dành cho Doanh nghiệp

Sở hữu ngay tài khoản thanh toán Doanh nghiệp mà không cần đến trực tiếp tại quầy. Nhận ngay ưu đãi không phí và nhiều tiện ích giúp khách hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh

Quyền lợi

  • Đảm bảo quyền lợi giữa bên có nghĩa vụ thanh toán và bên thụ hưởng. Bên thanh toán/thụ hưởng nhận đủ tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng

Tính năng

  • Các bước thực hiện
  1. Bên có nghĩa vụ thanh toán, bên thụ hưởng và ACB ký hợp đồng Ủy nhiệm thanh toán
  2. Bên có nghĩa vụ thanh toán thực hiện ký quỹ tại ACB để phục vụ cho việc thanh toán sau này
  3. ACB thực hiện thanh toán theo điều kiện của hợp đồng
  4. Chấm dứt dịch vụ, ACB thanh lý hợp đồng Ủy nhiệm thanh toán hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên có nghĩa vụ thanh toán (nếu có)

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Bên có nghĩa vụ thanh toán mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ACB

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

Tham khảo biểu phí khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75