Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Dịch vụ Bảo quản tài sản

Là dịch vụ ACB nhận bảo quản giấy tờ có giá/tài liệu cho Doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin

Quyền lợi

  • Hạn chế rủi ro mất cắp giấy tờ, tài liệu quan trọng
  • Thông tin an toàn, bảo mật tuyệt đối
  • Giảm chi phí quản lý, hành chính của Doanh nghiệp

Tính năng

  • Đối tượng bảo quản: giấy tờ/tài liệu quan trọng thuộc sở hữu của Doanh nghiệp
  • Phí giữ hộ:

Tính tròn tháng.

Trường hợp thời gian giữ hộ <30 ngày thì tính tròn 1 tháng

Mức phí theo quy định hiện hành của ACB từng thời kỳ

  • Mức ký quỹ: 2.000.000 VNĐ/ một hợp đồng cung cấp dịch vụ

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

Tham khảo biểu phí khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75