Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch chữ ký điện tử

Là dịch vụ giao dịch qua kênh email kèm chứng từ giao dịch được ký chữ ký điện tử yêu cầu ACB sẽ thực hiện giao dịch cho Doanh nghiệp, thay vì Doanh nghiệp phải đến quầy để thực hiện như phương thức truyền thống.
ACB

Mở tài khoản trực tuyến để trải nghiệm nhiều tiện ích dành cho Doanh nghiệp

Sở hữu ngay tài khoản thanh toán Doanh nghiệp mà không cần đến trực tiếp tại quầy. Nhận ngay ưu đãi không phí và nhiều tiện ích giúp khách hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh

Quyền lợi

  • Chủ động và linh hoạt lựa chọn cách thức thực hiện giao dịch phù hợp
  • Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch
  • An toàn, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch thanh toán

 

Tính năng

  • Cách thức: Doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua các chứng từ được ký bằng chữ ký điện tử của các nhà cung cấp được ACB chấp nhận và gửi đến ACB thông qua email
  • Quy trình:

Sau khi ký hợp đồng chữ ký điện tử, Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

1.Lập chứng từ trên File theo mẫu ACB 
2.Chuyển PDF File chứng từ 
3.Ký chữ ký điện tử 
4.Gửi chứng từ cho ACB

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện tử của các nhà cung cấp được ACB chấp nhận.

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75