Gợi ý tìm kiếm

Dịch vụ tài chính khác

Ngân hàng ACB

ACBACB

Dịch vụ tài chính khác

ACB

Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung

Là dịch vụ cung cấp tính năng tập trung vốn hoặc phân bổ vốn giữa một tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ, giúp Doanh nghiệp tập trung vốn hoặc phân bổ vốn một cách hiệu quả và tự động hóa
ACB

Ủy nhiệm thanh toán

Là dịch vụ mà ACB thực hiện vai trò làm trung gian trong việc đảm bảo quyền lợi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các bên
ACB

Dịch vụ Bảo quản tài sản

Là dịch vụ ACB nhận bảo quản giấy tờ có giá/tài liệu cho Doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin
ACB

Gói dịch vụ chi lương

Doanh nghiệp có thể thực hiện trả lương cho nhân viên một cách nhanh chóng, an toàn với nhiều ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và nhân viên