Gợi ý tìm kiếm

ACB

Dịch vụ thanh toán

ACB

Chuyển tiền quốc tế trên ACB ONE BIZ

Dễ dàng chuyển tiền ra nước ngoài dành riêng cho Khách hàng Doanh Nghiệp
ACB

Thanh toán hóa đơn

Hóa đơn thanh toán tiền điện, tiền nước, điện thoại,... của Khách hàng sẽ được nhà cung cấp ghi nhận và gạch nợ tự động một cách nhanh chóng
ACB

Giao dịch chữ ký điện tử

Là dịch vụ giao dịch qua kênh email kèm chứng từ giao dịch được ký chữ ký điện tử yêu cầu ACB sẽ thực hiện giao dịch cho Doanh nghiệp, thay vì Doanh nghiệp phải đến quầy để thực hiện như phương thức truyền thống.
ACB

Giao dịch qua fax

Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí, thời gian di chuyển khi giao dịch với ACB qua phương thức gửi chứng từ qua fax