Gợi ý tìm kiếm

Thông điệp từ Chủ tịch

Chỉ đạo việc đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về việc áp dụng công nghệ vào công việc và quy trình. Việc số hóa quy trình không phải việc riêng của đơn vị chuyên môn mà là việc của tất cả, ngay từ các đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
ACBACB

Thưa Quý cổ đông,

Trong chặng đường mười năm qua (cuối năm 2012 – 2022), HĐQT đã cho thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý rủi ro có hiệu quả, một bộ máy kinh doanh năng động, hoàn thành tốt các mục tiêu năm và mục tiêu chiến lược.

Trong giai đoạn năm năm đầu (2013 – 2017), HĐQT cho tập trung nguồn lực để khắc phục những hệ quả để lại từ quá khứ, thay đổi mô hình kinh doanh, bố trí nhân sự có năng lực phù hợp với vị trí công việc, củng cố hệ thống kênh phân phối, trích lập dự phòng đầy đủ các khoản nợ xấu tồn đọng, v.v.

Năm năm sau đó (2018 – 2022) là giai đoạn bứt phá về nhiều mặt. Hiệu quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Chỉ số ROE, thể hiện giá trị đem lại cho cổ đông, luôn trong nhóm cao nhất trên thị trường. Ngoài hoạt động truyền thống cơ bản, ACB còn tập trung khai phá mảng kinh doanh mới, như hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ, đã đem lại nguồn thu lớn, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số, v.v.

Nói chung, tổng tài sản tăng trưởng đều đặn, tỷ lệ chi phí so với thu nhập được cải thiện đáng kể, kết quả kinh doanh ấn tượng, chất lượng dịch vụ luôn cải thiện, và độ tín nhiệm được NHNN và các tổ chức xếp hạng đánh giá cao.

Và nếu nhìn lại chặng đường từ ngày thành lập, trong mỗi giai đoạn phát triển của mình, ACB quan tâm đến các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị ở các mức độ khác nhau. Mười năm qua, ACB tập trung cho việc thay đổi nhận thức của nhân viên trong công tác bảo vệ môi trường, từ không quan tâm đến có quan tâm; từ nâng cao nhận thức đến cam kết sẵn sàng hành động, thực thi trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác này một cách thực chất. Trong năm 2022, chương trình bảo vệ môi trường đã bắt đầu lan tỏa đến các bên hữu quan khác của ACB.

HĐQT khẳng định chương trình ESG, nhất là yếu tố E (môi trường), sẽ là một nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của ACB.

Đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm tân Tổng giám đốc, một người trưởng thành từ vị trí nhân viên tín dụng ACB từ năm 1996, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả. Ban điều hành sẽ có rất nhiều chương trình trọng yếu cần triển khai, để thực hiện thành công chiến lược 2019 – 2024, đảm bảo ACB tăng trưởng ở mức cao, hoạt động an toàn, có hiệu quả như mong đợi của cổ đông, và có năng lực cạnh tranh bền vững.

ACB

Thưa Quý cổ đông,

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ được bầu ra. HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới sẽ có nhiệm vụ tiếp tục quản trị và giám sát Ngân hàng, cũng như chỉ đạo BĐH xây dựng ACB là ngân hàng an toàn, hiệu quả, và có khả năng cạnh tranh bền vững, như bấy lâu nay.

Ở Báo cáo thường niên năm 2018, tôi có dẫn câu “có ý chí thì có con đường” nhưng trên con đường đi đến đích, thì tôi thường tâm niệm “chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.” Ý chí đó có vững mạnh mới vượt được khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt các thành viên HĐQT, tôi xin chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

[Signature]

 

Trần Hùng Huy
Chủ tịch Hội đồng quản trị