Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay mua nhà dự án

Những điểm nổi bật

100%

Số tiền cho vay: tối đa 100% giá trị nhà mua trên Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư

Cạnh tranh

Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ giảm dần

Linh hoạt

Giải ngân một lần hoặc nhiều lần

Đăng ký vay online

Bước 1

Liên hệ Ngân hàng Á Châu (ACB) để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn

Bước 2

Chuẩn bị và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn

Bước 3

Thẩm định, phê duyệt và nhận thông báo kết quả phê duyệt

Các dự án liên kết

Xem thêm