Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

Chương trình 1: Miễn phí tăng kích cỡ thức uống (upsize) khi thanh toán chạm với thẻ ACB Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks

 • Thẻ hợp lệ: Bất kỳ thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng của ACB Visa được phát hành tại Việt Nam có tính năng đọc từ xa
 • Địa điểm khuyến mại: Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks ở Việt Nam
 • Hàng hóa khuyến mại: Bất kỳ thức uống kích cỡ Vừa và/hoặc Lớn do Starbucks Việt Nam cung cấp
 • Giao dịch hợp lệ: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại không tiếp xúc dùng Thẻ hợp lệ để thanh toán tại bất kỳ Địa điểm khuyến mại trong Thời gian khuyến mại sẽ được giảm giá trực tiếp 10.000 VND cho mỗi thức uống. Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần ưu đãi cho mỗi hóa đơn.

Chương trình 2: Mua 1 nước – Tặng 1 bánh tại tất cả cửa hàng Starbucks Reserve™

 • Thẻ hợp lệ: Bất kỳ thẻ Visa Signature và Visa Infinite được phát hành tại Việt Nam
 • Địa điểm khuyến mại: Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks Reserve ở Việt Nam
 • Hàng hóa khuyến mại: Bất kỳ thức uống thuộc dòng Reserve do Starbucks Việt Nam cung cấp
 • Giao dịch hợp lệ: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại dùng Thẻ hợp lệ để thanh toán tại bất kỳ Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây 

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Infinite
 • ACB Visa Signature
 • ACB Visa Platinum
 • ACB Visa Gold
 • ACB Visa Digi
 • ACB Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Digi Debit
 • ACB Urbox Visa Debit
 • ACB Visa Debit
 • ACB Visa Debit Cashback 

Thời gian

19.07.2022 – 30.09.2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: STARBUCKS

 • Giới thiệu: Tất cả cá thức uống của Starbucks sẽ được phục vụ tận tay khách hàng ngay tại quầy bar của quán.Đây là mối liên kết giữa Starbucks và khách hàng. Stabucks cam kết mối liên hệ này xuất phát từ sự trân trọng của chúng tôi – chúng tôi cam kết phục vụ sản phẩm cà phê với chất lượng tốt nhất, tạo mối liên kết đến từng khách hàng và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội tại nơi Starbucks hoạt động kinh doanh.
 • Website: starbucks.vn
 • Hotline: (028) 7306 7676