Gợi ý tìm kiếm

Quy trình 7 bước quản trị dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả


Việc quản trị dòng tiền doanh nghiệp một cách hiệu quả giúp đảm bảo sự ổn định tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Dưới đây là 7 biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền doanh nghiệp.

Xác định tình hình dòng tiền của doanh nghiệp hiện tại

Để xác định tình hình dòng tiền của doanh nghiệp hiện tại, có hai khía cạnh quan trọng cần được xem xét: 

Phân tích nguồn thu và chi phí của công ty

- Nguồn thu: Đánh giá và phân tích các nguồn thu của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu từ bán hàng, dịch vụ hoặc sản phẩm. Xem xét các nguồn thu chính và tìm hiểu về xu hướng tăng trưởng trong quá khứ và hiện tại. 

- Chi phí: Phân tích các khoản chi phí của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí nhân viên và các khoản chi phí khác. Xem xét sự biến động của các khoản chi phí theo thời gian và đánh giá sự tương quan giữa chi phí và nguồn thu. 

Quản trị dòng tiền doanh nghiệp vô cùng quan trọng

Quản trị dòng tiền doanh nghiệp vô cùng quan trọng

Xác định các nguồn dòng tiền của doanh nghiệp

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính: Xác định các khoản thu nhập chủ yếu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh thu bán hàng, dịch vụ hoặc sản phẩm.

- Khoản thu khác: Đánh giá các nguồn thu khác như thu nhập từ đầu tư, thuế hoàn lại, các khoản thu ngoại tệ hoặc các khoản thu từ hợp đồng, đồng phạm vi hoặc tài trợ.

- Nguồn dòng tiền từ hoạt động tài chính: Xem xét các nguồn tiền mặt từ hoạt động tài chính như vay vốn, tín dụng, bán tài sản hay thu nhập từ đầu tư.

Tích hợp kế hoạch ngân sách và dòng tiền

Tích hợp kế hoạch ngân sách và dòng tiền là một bước quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Lập kế hoạch quản trị dòng tiền doanh nghiệp, ta có thể tạo ra một khung phạm vi tài chính rõ ràng và hướng dẫn cho việc quản lý tài chính hiệu quả.

Lập kế hoạch quản lý dòng tiền 

Doanh nghiệp cần lập kế hoạch tài chính chi tiết

Doanh nghiệp cần lập kế hoạch tài chính chi tiết

- Đánh giá tình hình dòng tiền hiện tại của doanh nghiệp bằng cách phân tích nguồn thu, chi phí và các nguồn dòng tiền.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền như chu kỳ kinh doanh, tiến độ thu chi, thay đổi giá cả, rủi ro tài chính và các yếu tố bên ngoài khác.

- Thiết lập các mục tiêu về dòng tiền như tăng cường thanh khoản, giảm thiểu nợ phải trả, tăng cường lưu chuyển tiền mặt và đảm bảo dòng tiền đủ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch ngân sách theo từng mục tiêu của doanh nghiệp

- Xác định các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và tăng trưởng.

- Đặt ra các chỉ tiêu ngân sách cho từng phòng ban, dự án hoặc hoạt động cụ thể trong doanh nghiệp.

- Phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý dựa trên ưu tiên và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Theo dõi và đánh giá sự thực hiện kế hoạch ngân sách để xem xét và điều chỉnh nếu cần thiết.

Tối ưu hóa vòng quay tiền mặt

Tối ưu hóa vòng quay tiền mặt là một yếu tố quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, có hai khía cạnh chính cần được xem xét:

Xác định chu kỳ vòng quay tiền của doanh nghiệp

- Chu kỳ vòng quay tiền là thời gian mà doanh nghiệp cần để chuyển đổi tổng giá trị hàng tồn kho thành tiền mặt thông qua quá trình bán hàng.

- Để xác định chu kỳ vòng quay tiền, ta cần tính toán tỷ lệ hàng tồn kho trung bình theo thời gian và tỷ lệ thu nợ khách hàng trung bình theo thời gian.

- Tối ưu hóa chu kỳ vòng quay tiền đồng nghĩa với việc tăng tốc quá trình chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền mặt và thu hồi tiền từ khách hàng nhanh chóng hơn.

Quản lý tồn kho và công nợ khách hàng hiệu quả 

Doanh nghiệp cần quản lý tồn kho và công nợ

Doanh nghiệp cần quản lý tồn kho và công nợ

- Điều chỉnh mức tồn kho: Đánh giá mức tồn kho hiện tại và xác định mức tồn kho tối ưu để đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu. Giảm thiểu hàng tồn kho không cần thiết và tối ưu hóa quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

- Quản lý công nợ khách hàng: Theo dõi và đánh giá tình hình công nợ khách hàng. Áp dụng các biện pháp để tăng tốc quá trình thu hồi tiền từ khách hàng, như cải thiện chính sách thu nợ, áp dụng giảm giá cho thanh toán sớm và duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

Định hướng kế hoạch đầu tư

Để định hướng kế hoạch đầu tư, ta có hai bước quan trọng cần xem xét:

Xác định mục tiêu đầu tư và phân tích tính khả thi

- Xác định mục tiêu đầu tư: Xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm việc tăng trưởng doanh thu, mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện năng suất hoặc đầu tư vào dự án mới.

- Phân tích tính khả thi: Đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư dựa trên các yếu tố như lợi nhuận dự kiến, rủi ro, thời gian hoàn vốn, tương quan với chiến lược kinh doanh và sự phù hợp với mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Lựa chọn phương án đầu tư và xác định nguồn vốn

- Lựa chọn phương án đầu tư: Dựa trên phân tích tính khả thi, chọn phương án đầu tư tốt nhất và phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Cân nhắc giữa các yếu tố như lợi nhuận, rủi ro, sự phù hợp với ngành công nghiệp và khả năng tài chính.

- Xác định nguồn vốn: Đánh giá và xác định nguồn vốn để triển khai phương án đầu tư, bao gồm nguồn vốn nội bộ, vốn vay từ ngân hàng, tài trợ từ nhà đầu tư, hoặc sử dụng các nguồn vốn khác như vốn rủi ro hay vốn cổ phần.

>>> 10 sai lầm khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp cần tránh

Đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị dòng tiền

Để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp, các biện pháp đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị dòng tiền là rất quan trọng. Dưới đây là hai biện pháp cụ thể để thực hiện:

Đào tạo cho các thành viên trong công ty

Xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết về quản trị dòng tiền cho từng nhóm nhân viên trong công ty, bao gồm cấp quản lý cao cấp và cấp nhân viên cơ sở.

Xây dựng các khóa học hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị dòng tiền, bao gồm các khía cạnh như quản lý ngân sách, dự báo dòng tiền, quản lý rủi ro tài chính và tối ưu hóa vòng quay tiền mặt.

Đảm bảo rằng các khóa đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu và độ phức tạp của từng nhóm nhân viên. Tùy chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo để đảm bảo tính tương tác và áp dụng thực tế.

Cập nhật kiến thức mới và thực hiện các chương trình đào tạo

Đảm bảo rằng công ty và nhân viên luôn cập nhật kiến thức mới nhất về quản trị dòng tiền. Theo dõi các nguồn thông tin, sách, báo cáo, và tham gia vào các khóa học, hội thảo hoặc các sự kiện liên quan để nắm bắt các xu hướng mới và phát triển trong lĩnh vực này.

Xây dựng chương trình đào tạo liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên về quản trị dòng tiền. Định kỳ tổ chức các buổi báo cáo, buổi thảo luận, hoặc các khóa học trực tuyến để đảm bảo nhân viên luôn được cập nhật và nâng cao kiến thức của mình.

Sử dụng dịch vụ quản lý dòng tiền uy tín

Sử dụng dịch vụ quản lý dòng tiền uy tín là một trong những biện pháp quan trọng giúp cho các doanh nghiệp có thể quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho công tác quản lý. 

Các công ty chuyên cung cấp dịch vụ này sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý dòng tiền, đồng thời tối ưu hóa quy trình tài chính, từ đó giúp tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ quản lý dòng tiền, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đầy đủ trong các lĩnh vực như quản lý tài khoản, xử lý các giao dịch, phân tích dòng tiền và đưa ra các giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. 

Điều này giúp các doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình và giảm thiểu các rủi ro trong quản lý dòng tiền.

Thiết kế hệ thống báo cáo thống kê

Thiết kế hệ thống báo cáo thống kê quản trị dòng tiền là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá và theo dõi hiệu quả quản lý dòng tiền. Dưới đây là hai yếu tố quan trọng cần xem xét trong thiết kế hệ thống báo cáo thống kê:

Thiết kế hệ thống báo cáo tích hợp

Đầu tiên, xác định mục tiêu quản trị dòng tiền và yêu cầu thông tin cần thiết để đánh giá và quản lý dòng tiền. Điều này sẽ giúp định rõ phạm vi và nội dung của hệ thống báo cáo.

Xác định các nguồn thông tin cần thiết để tạo ra báo cáo thống kê, bao gồm hệ thống quản lý tài chính, hệ thống quản lý kho, hệ thống quản lý khách hàng, và các nguồn dữ liệu khác liên quan đến dòng tiền.

Xây dựng một hệ thống tích hợp dữ liệu từ các nguồn thông tin khác nhau để tạo ra báo cáo thống kê toàn diện về dòng tiền. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp.

Tạo ra các chỉ số và báo cáo thống kê để đánh giá hiệu quả hoạt động dòng tiền

- Xác định các chỉ số và chỉ tiêu quan trọng để đo lường hiệu quả quản lý dòng tiền. Ví dụ, chu kỳ vòng quay tiền, tỷ suất phải thu, tỉ suất trả nợ, và lưu chuyển tiền mặt.

- Xây dựng các báo cáo thống kê dựa trên các chỉ số đã xác định, bao gồm báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và quý. Báo cáo nên cung cấp thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và có thể so sánh để giúp quản lý đưa ra các quyết định thông thái về quản lý dòng tiền.

Xác định các rủi ro và tìm giải pháp phòng ngừa 

Phân tích các rủi ro trong quản lý dòng tiền

Phân tích các rủi ro trong quản lý dòng tiền

Để xác định các rủi ro và tìm giải pháp phòng ngừa trong quản trị dòng tiền doanh nghiệp, có hai bước quan trọng cần thực hiện:

Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong quản trị dòng tiền

- Xem xét các khía cạnh của quản trị dòng tiền như thu chi, quản lý tài sản, quản lý công nợ và quản lý kho để xác định các yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ: rủi ro mất khách hàng chủ chốt, rủi ro không đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, rủi ro tồn kho quá cao, v.v.

- Xác định mức độ nghiêm trọng của từng rủi ro và xác định ảnh hưởng của chúng đến hoạt động dòng tiền của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp ưu tiên ưu tiên các rủi ro cần được ưu tiên xử lý.

- Xác định nguyên nhân gây ra các rủi ro để hiểu rõ hơn về các yếu tố gây rủi ro và tìm giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Thiết lập các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hoạt động ổn định

- Dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định các biện pháp phòng ngừa phù hợp để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: xây dựng quy trình kiểm soát nghiệp vụ, nâng cao quản lý tài sản, áp dụng chính sách quản lý rủi ro tài chính, v.v.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đã xác định thông qua việc thiết lập các quy trình, chính sách, hướng dẫn và quy định phù hợp. Đảm bảo rằng toàn bộ tổ chức được thông báo và thực hiện đúng quy trình phòng ngừa.

- Thực hiện theo dõi định kỳ và đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo tính hiệu quả và sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn mới.

Việc nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền doanh nghiệp rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và thành công của doanh nghiệp. Áp dụng các biện pháp quản trị dòng tiền thông minh và hiệu quả, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tài chính, kiểm soát rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.

>>> Quản lý dòng tiền là gì? 5 bước lập kế hoạch tài chính hiệu quả

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.