Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Nộp thuế trực tuyến

Thanh toán nhanh chóng ngay tại gia với Etax Mobile

Liên kết ngay tài khoản ACB và thanh toán thuế cá nhân tại ứng dụng Etax Mobile

image
Bước 1:

Tải app ETAX MOBILE

  image
  Bước 2:

  Đăng ký tài khoản trên ứng dụng ETax Mobile

   image
   Bước 3:

   Liên kết tài khoản ngân hàng

    image
    Bước 4:

    Thực hiện tra cứu nợ và thanh toán thuế

     image
     Bước 5:

     In chứng từ nộp thuế, nhập 6 số cmnd/cccd đã đăng ký với ACB để mở file Giấy nộp Ngân sách nhà nước