Gợi ý tìm kiếm

Những điều cần biết về bảo lãnh chủ đầu tư

Bảo lãnh chủ đầu tư là loại bảo lãnh cho phép chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể tin cậy vào khả năng thực hiện các cam kết hợp đồng của mình. Bảo lãnh này rất cần thiết dành cho chủ đầu tư hay chủ thầu. Sau đây là các thông tin mà chủ đầu tư nên biết mà ACB tổng hợp được.

Nghĩa vụ bảo lãnh của chủ đầu tư đối với dự án kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?

Bảo lãnh chủ đầu tư đảm bảo chủ đầu tư không có rủi ro về tài chính, giúp cho các dự án xây dựng được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, trong các dự án xây dựng phức tạp, có chi phí cao, loại bảo lãnh này rất cần thiết. Vậy, chủ đầu tư có nghĩa vụ bảo lãnh như thế nào?

Chủ đầu tư có thể rao bán trước căn hộ chung cư thuộc dự án xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai được hay không?

Đối với vấn đề này, trong luật pháp Việt Nam có quy định rõ ràng. Nội dung ở điều 54 trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cho thấy, chủ đầu tư có thể làm được điều này.

Chủ đầu tư của dự án xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai hoàn toàn có thể và có quyền được bán, cho thuê hay cho thuê mua bất động sản này. Ngoài ra, miễn là chủ đầu tư thực hiện đúng và đủ các quy định liên quan của pháp luật thì việc rao bán này là hợp pháp.

Nghĩa vụ bảo lãnh của chủ đầu tư đối với dự án kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?

Dựa theo luật pháp quy định, chủ đầu tư cần đảm bảo ngân sách đầy đủ. Ngoài ra, phải có ngân hàng có đầy đủ năng lực thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư. Như vậy sẽ làm tăng tính đảm bảo bàn giao dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có nghĩa vụ phải đưa bản sao của hợp đồng bảo lãnh cho khách hàng khi ký kết hợp đồng mua hoặc thuê mua. Nếu chủ đầu tư không bàn giao theo cam kết, bên bảo lãnh (tức ngân hàng) sẽ hoàn trả tiền mà khách hàng đã ứng trước và các khoản phí khác dựa theo hợp đồng.

Nghĩa vụ bảo lãnh chủ đầu tư

Nghĩa vụ bảo lãnh chủ đầu tư

Bên mua nhà ở hình thành trong tương lai phải đóng trước bao nhiêu phần trăm tổng giá trị hợp đồng trước khi nhận nhà ở theo thời hạn hợp đồng đã ký?

Theo quy định pháp luật, việc thanh toán việc mua, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thanh toán qua nhiều lần. Khi thanh toán lần đầu không được vượt quá 30% tổng giá trị hợp đồng.

Những lần tiếp theo tùy vào tiến độ công trình, nhưng không được vượt quá 70% tổng giá trị khi chưa bàn giao bất động sản. Trong trường hợp bên bán, cho thuê là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, những lần thanh toán tiếp theo không vượt quá 50% tổng giá trị khi chưa bàn giao bất động sản.

Ngoài ra, khi chủ đầu tư chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu thì không được phép thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giấy chứng nhận này bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Phần còn lại chỉ thanh toán khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.

Quy định về bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua nhà ở hình thành trong tương lai 

Quy định về bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định về bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua nhà ở hình thành trong tương lai

Dựa theo Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư số 07/2015/TT-NHNN và các điều luật liên quan khác, bảo lãnh chủ đầu tư được quy định rõ ràng. Cụ thể như sau:

Chủ thể

Trong quan hệ bảo lãnh chủ đầu tư có tổng cộng 3 chủ thể. Mỗi một chủ thể đại diện cho 1 bên gồm: ngân hàng, chủ đầu tư, khách hàng (bên mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai). Cụ thể về 3 chủ thể này như sau:

  • Bên bảo lãnh: Là bên ngân hàng thương mại có đủ khả năng thực hiện bảo lãnh được Ngân hàng Nhà nước công nhận. Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố danh sách những ngân hàng có năng lực thực hiện bảo lãnh chủ đầu tư theo quy định.
  • Bên được bảo lãnh: Là chủ đầu tư nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoại trừ 1 - 3% vốn đầu tư để ký  quỹ, chủ đầu tư còn phải có vốn riêng. Đối với dự án dưới 20ha, cần có ít nhất 20% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án từ 20ha trở lên, cần có ít nhất 15% tổng vốn đầu tư.
  • Bên nhận bảo lãnh: Là khách hàng của chủ đầu tư hay còn gọi là bên mua nhà ở hình thành trong tương lai. Bên mua có thể là một tổ chức, doanh nghiệp trong nước, một cá nhân, hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, còn có quỹ đầu tư, chi nhánh, văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng, phạm vi bảo lãnh

Trong bảo lãnh chủ đầu tư, đối tượng được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua. 3 bên có quyền thỏa thuận về phạm vi bảo lãnh. Đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước và các khoản khác cho bên mua theo hợp đồng khi chủ đầu tư không vi phạm nghĩa vụ bàn giao.

Số tiền hoàn trả được ghi rõ trong hợp đồng của chủ đầu tư và bên mua. Các khoản ứng trước và khoản phí khác gồm những khoản nào, chi phí ra sao, đều được quy định rõ ràng trong pháp luật. Mức tiền không được vượt quá hạn mức cho phép của pháp luật về bảo lãnh chủ đầu tư.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh chủ đầu tư

Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi chủ đầu tư không thực hiện đủ và đúng, ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện thay nghĩa vụ tài chính đối với bên mua. Đồng thời, phải thông báo cho chủ đầu tư biết khi thực hiện.

Bên được bảo lãnh có quyền đề nghị bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Từ chối các yêu cầu không đúng với thỏa thuận đã cam kết. Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đầy đủ và chính xác. Đồng thời thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ theo cam kết.

Bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh xác nhận và thực hiện nghĩa vụ của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bên nhận bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ của mình theo cam kết đã thỏa thuận.

Các trường hợp chấm dứt bảo lãnh chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật, bảo lãnh chủ đầu tư chấm dứt khi nghĩa vụ tài chính của bên được bảo lãnh hoàn thành bởi bên bảo lãnh hoặc được bảo lãnh. Bên cạnh đó, khi hủy bỏ hoặc thực hiện biện pháp bảo lãnh khác, thì việc bảo lãnh đó cũng sẽ được chấm dứt.

Ngoài ra, hợp đồng bảo lãnh còn được chấm dứt khi cam kết bảo lãnh hết hiệu lực. Hay bên nhận bảo lãnh miễn thực hiện bảo lãnh cho bên bảo lãnh (ngân hàng). Khi các bên thống nhất thỏa thuận với nhau cũng có thể chấm dứt bảo lãnh, và một số trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Bảo lãnh cho chủ đầu tư trong việc bán, cho thuê mua nhà ở tỉnh thành trong tương lai với ACB

Ngân hàng ACB là một trong những ngân hàng uy tín, có khả năng thực hiện việc bảo lãnh chủ đầu tư. Khi là bên bảo lãnh, ACB cam kết bảo đảm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng cam kết với bên mua.

Đối tượng áp dụng

Về đối tượng có thể tham gia vào bảo lãnh chủ đầu tư với ACB là các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư bất động sản cần thỏa các điều kiện của ACB. Đồng thời còn phải thỏa các quy định của pháp luật. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện, ACB sẽ chấp nhận và xem xét việc bảo lãnh cho chủ đầu tư đó.

Ưu điểm nổi bật

Làm thủ tục bảo lãnh chủ đầu tư với ACB luôn đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Với các thủ tục đơn giản và thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng, chủ đầu tư có thể tiếp xúc và thực hiện nhiều dự án hơn. Qua đó giúp tăng lợi nhuận nhanh hơn.

Hơn thế nữa, ACB là ngân hàng có độ uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chính vì vậy, khi chủ đầu tư được bảo lãnh bởi ACB sẽ làm tăng độ thiện cảm và tín nhiệm từ khách hàng. Gián tiếp mở rộng các mối làm ăn và quan hệ khách hàng, giúp chủ đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn.

Ngoài ra, chủ đầu tư có thể an tâm hơn khi hợp tác cùng ACB. Sau khi ký kết hợp đồng bảo lãnh chủ đầu tư sẽ được bên ngân hàng hỗ trợ dịch vụ tài chính trọn gói. Nhờ vậy mà việc thực hiện các dự án đầu tư trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Giảm bớt nỗi lo và áp lực về tài chính đầu tư. 

Thỏa thuận giữa các bên trong bảo lãnh chủ đầu tư

Thỏa thuận giữa các bên trong bảo lãnh chủ đầu tư

Vấn đề chi phí

Trong bảo lãnh chủ đầu tư, loại tiền được sử dụng là VND. Tất cả các nghĩa vụ tài chính đều được thực hiện trên loại tiền tệ này. Ngân hàng ACB có mức giá cạnh tranh nhưng hợp lý và đảm bảo chủ đầu tư được hưởng quyền lợi tốt nhất.

rường hợp bảo lãnh bị hủy bỏ hoặc không được thực hiện, những lỗi không ở ACB thì phí dịch vụ và các phí đã thu sẽ không được hoàn trả. Riêng đối với các loại bảo lãnh sử sự ngoại hồi cần tuân thủ theo quy định quản lý hiện hành của Nhà nước.

Chi phí của dịch vụ bảo lãnh chủ đầu tư thay đổi theo từng thời kỳ. Những thay đổi này ngân hàng không cần thiết phải thông báo trước. Ngoại trừ trường hợp bên ngân hàng và chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Để biết cụ thể và chi tiết hơn, có thể liên hệ với acb.com.vn để được tư vấn.

Quy trình thủ tục

Để ký kết được, hãy đến trực tiếp ngân hàng hoặc chi nhánh ACB gần nhất để được tư vấn và làm thủ tục. Trước khi đến ngân hàng ACB, cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

  • Để đảm bảo chủ đầu tư thỏa yêu cầu của ngân hàng và quy định pháp luật, các hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị chính xác và đầy đủ. Bên cạnh hồ sơ pháp lý, cần kèm theo báo cáo tài chính và các giấy tờ liên quan khác.
  • Ngoài ra, nhằm bảo đảm an toàn cho ngân hàng, chủ đầu từ cần có giấy tờ hợp pháp hoặc tài sản thế chấp. Nếu chủ đầu tư không thanh toán khoản vay trả trước cho ngân hàng, số tài sản thế chấp này sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.
  • Chủ đầu tư còn phải cung cấp cho bên ngân hàng các thông tin và tài liệu cần thiết và tuyệt đối chính xác. Chẳng hạn như: Hồ sơ mời thầu, thông báo trúng thầu, hợp đồng kinh tế,... Đây cũng là những giấy tờ quan trọng để tham gia dịch vụ bảo lãnh chủ đầu tư của ACB.

Như vậy, ACB vừa chia sẻ đến quý khách hàng một số thông tin cần biết về bảo lãnh chủ đầu tư. Mọi thắc mắc xin vui lòng đến chi nhánh gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ acb.com.vn để nhận được tư vấn tốt nhất.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.